Indienen vorderingen

U kunt op eenvoudige wijze uw vordering ter incasso uit handen geven door het invullen en verzenden van onderstaand formulier.

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten opdracht om het hieronder gespecificeerd bedrag te incasseren.

Gegevens opdrachtgever / opdrachtgeefster:
Gegevens debiteur:
Bedrijf:
Rechtsvorm:
Naam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnummer
Faxnummer:
Geboortedatum:
Werkgever:
KvK. nr.:
E-mail adres:
Gegevens van de vordering
Factuur gegevens:

Factuur regel toevoegen

Overige gegevens:

Aan deze opdracht tot incasso zijn de navolgende voorwaarden verbonden:

  • Alle velden moeten volledig en naar waarheid worden ingevuld.
  • De verantwoordelijkheid voor de juiste inzending van bovenstaand formulier ligt geheel bij de opdrachtgever/opdrachtgeefster.
  • Wij behouden ons het recht voor om een ingediende vordering niet in behandeling te nemen.
  • De ontvangen opdracht wordt dadelijk verwerkt.
  • Opdrachtgever/opdrachtgeefster ontvangt een bevestiging van de opdracht.
  • De algemene bepalingen en voorwaarden van Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten zijn van toepassing en opdrachtgever/opdrachtgeefster verklaart door het invullen en verzenden van bovenstaand formulier kennis te hebben genomen van de algemene bepalingen en voorwaarden.
Opdrachtgever/opdrachtgeefster gaat akkoord met de algemene bepalingen en voorwaarden van Gerechtsdeurwaarders- en Incassokantoor Winschoten en heeft kennis genomen van de privacyverklaring, een en ander als vermeld onder Info.