Terug naar Nieuws

Uitspraak Hoge Raad inzake

De Hoge Raad heeft beslist dat de zgn. "veertiendagenbrief " voor consumenten minimaal dient te luiden:                                                            

A. betaling binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd/of door u is ontvangen, danwel

B. betaling binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/of door u is ontvangen.

Op deze site onder info staat een voorbeeld "aanmaning "

 

 Dinsdag 6 en woensdag 7 november 2018 zijn wij weer aanwezig op de promotiedagen in de Martinihal in Groningen. U bent van harte welkom bij onze stand 2079 op het Oldambtplein. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij ons kantoor te Winschoten.