Terug naar Nieuws

Uitspraak Hoge Raad inzake

De Hoge Raad heeft beslist dat de zgn. "veertiendagenbrief " voor consumenten minimaal dient te luiden:                                                            

A. betaling binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd/of door u is ontvangen, danwel

B. betaling binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/of door u is ontvangen.

Op deze site onder info staat een voorbeeld "aanmaning "

 

Sluiting

Sluiting
 Ons kantoor is ivm de feestdagen gesloten op 24 december 2020 - 31 december 2020 - 01 januari 2021. Fijne feestdagen en een voorspoedig doch vooral gezond 2021.