Terug naar Nieuws

Uitspraak Hoge Raad inzake

De Hoge Raad heeft beslist dat de zgn. "veertiendagenbrief " voor consumenten minimaal dient te luiden:                                                            

A. betaling binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd/of door u is ontvangen, danwel

B. betaling binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/of door u is ontvangen.

Op deze site onder info staat een voorbeeld "aanmaning "

 

Kantoor-Sluiting

Kantoor-Sluiting
Wij zijn gesloten op 25 t/m 27 december 2019 en op 31 december 2019 en 01 januari 2020. Namens ons kantoor fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.